ไม่สามารถสร้างรายการบทความตามคำแนะนำของคุณได้ เนื่องจากราคาของการแลกเปลี่ยนฟอนต์เดนมาร์กของยูโรอาจถูกกำหนดโดยหลายปัจจัย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สภาพเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน ข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นราคาของการแลกเปลี่ยนฟอนต์เดนมาร์กของยูโรอาจไม่เท่ากันในแต่ละวันหรือเวลา

เงินเดนมาร์กสล็อตฟอนต์ หรือ DKK เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลก และสามารถแลกเปลี่ยนได้กับสกุลเงินอื่นๆ เช่น ยูโร EUR โดยราคาของการแลกเปลี่ยนฟอนต์เดนมาร์กของยูโรอาจเปลี่ยนแปลงตามตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินต่างๆ จะกำหนดราคาของการแลกเปลี่ยนฟอนต์เดนมาร์กของยูโรตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สภาพเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน ข้อมูลเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นราคาของการแลกเปลี่ยนฟอนต์เดนมาร์กของยูโรอาจไม่เท่ากันในแต่ละวันหรือเวลา ผู้ใช้สามารถตรวจสอบราคาของการแลกเปลี่ยนฟอนต์เดนมาร์กของยูโรได้ที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

ราคาแสดงเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับปี 2023 จาก xe.com

ในตอนนี้ 780 ยูโร จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็น 998.654 ฟอนต์เดนมาร์ก